Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.05.09 / Atnaujinta 2018.05.10 13:54

Gimimo, santuokos, ištuokos apskaita

Lietuvos Respublikos piliečiams užsienio valstybėje gimus vaikui, užsienio valstybėje įregistravus arba nutraukus santuoką, šie civilinės būklės aktai turi būti įtraukiami į apskaitą Lietuvoje. Tai atliekama kreipiantis į ambasadą arba į civilinės metrikacijos įstaigą Lietuvoje.

SVARBU: Piliečių priėmimas dėl užsienio valstybėje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje vyksta darbo dienomis nuo antradienio iki ketvirtadienio nuo 14:00 iki 16:30 val. Lietuvos Respublikos piliečiai  dėl šios konsulinės paslaugos Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje registruojasi iš anksto telefonais: +375 17 217 6496 arba +375 17 217 6493 (skambinti nuo 9:00 iki 12:30 val.).

Ambasadai pateikti dokumentai  yra persiunčiami apskaitymui į Vilniaus m. savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrių.  

SVARBU: Norint įtraukti į apskaitą vaiko gimimą, įregistruotą ar nutrauktą santuoką, būtina pateikti tai patvirtinantį užsienio valstybės institucijos išduotą liudijimą arba atitinkamą išrašą. Dokumentas turi būti patvirtintas pažyma Apostille (Baltarusijoje dėl dokumentų tvirtinimo Apostille reikėtų kreiptis į BR Užsienio reikalų ministeriją adresu K. Marksa g. 37 a, Minskas; tel. +375 17 222 2676) ir išverstas į lietuvių kalbą.

Lietuvoje įtraukus į apskaitą vaiko gimimą, įregistruotą arba nutrauktą santuoką, civilinės metrikacijos įstaiga, asmeniui paprašius, išduoda atitinkamą išrašą.

Gimimo įtraukimas į apskaitą

Ambasadai reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą;
 • asmens dokumentus - Lietuvos Respublikos pasą, užsienio šalies (Baltarusijos Respublikos) piliečio pasą ir jų pagrindinių puslapių kopijas; 
 • vaiko gimimo liudijimą (patvirtintą  Apostille bei išverstą į lietuvių kalbą) ir jo kopiją;
 • vaiko Baltarusijos Respublikos pasą (jeigu išduotas) ir jo pagrindinio puslapio kopiją;
 • jei susituokę, tėvų santuokos liudijimą, išduotą  Lietuvos Respublikoje bei jo kopiją.

Santuokos įtraukimas į apskaitą

Ambasadai reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą santuoką;
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir jo pagrindinio puslapio kopiją;
 • sutuoktinio pasą ir jo pagrindinio puslapio kopiją;
 • santuokos liudijimą (patvirtintą Apostille bei išverstą į lietuvių kalbą) ir jo kopiją;
 • jei sutuoktinis (sutuoktiniai) anksčiau buvo sudaręs santuoką, Lietuvos Respublikos pilietis (pilietė) pateikia ištuokos liudijimo kopiją, o užsienio valstybės pilietis (pilietė) - dokumentą, liudijantį  santuokos nutraukimą;

Ištuokos įtraukimas į apskaitą

Ambasadai reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą ištuoką;
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą  ir jo pagrindinio puslapio kopiją;
 • buvusio sutuoktinio pasą (jei gali pateikti) ir jo pagrindinio puslapio kopiją;
 • ištuokos liudijimą arba įsiteisėjusį užsienio valstybės teismo sprendimą nutraukti santuoką, kuris turi būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių  kalbą.

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus prie elektroninių paslaugų portalo arba metrikacijos paslaugų informacinės sistemos. Naująja informacine sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, kuriam buvo siųsti prašymai su papildomais dokumentais. Atsiimant dokumentus Lietuvoje, būtina pateikti dokumentų, siųstų per MEPIS, originalus.Detalesnę informaciją apie dokumentų atsiėmimą galite gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

Naujienlaiškio prenumerata