Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA BALTARUSIJOS RESPUBLIKOJE

Adresas: ul. Zacharova 68, 220088 Minsk, BELARUS

plačiau »

Tel. +375 17 285 24 48; +375 17 285 24 49 - konsulskije voprosi; +375 17 217 64 91
Faksas +375 17 285 33 37; (konsulskij otdel: +375 17 285 31 74)
El. paštas

Skelbiamos atrankos į laisvas pareigybes

Sukurta 2017.11.06 / Atnaujinta 2017.11.06 16:10

Skelbiamos atrankos į laisvas pareigybes pagal terminuotas darbo sutartis Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje (toliau – Ambasada).

  • Skelbiamos atrankos Ambasados raštvedžių pareigoms eiti pagal terminuotą darbo sutartį vienerių metų laikotarpiui su pratęsimo galimybe vieneriems metams:

Pagrindinės raštvedžių funkcijos – spausdinti vizas ir klijuoti jas į kelionės dokumentus, ruošti ataskaitas apie išduotas vizas ir gautas pajamas, konsultuoti interesantus konsuliniais ir vizų išdavimo klausimais.

Pagrindiniai reikalavimai pretendentams:

Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą.

Mokėti baltarusių arba rusų kalbas.

Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu).

Žinoti vizų išdavimo tvarką.

Gebėti bendrauti, būti kūrybiškam, darbščiam, nepriekaištingo elgesio ir pareigingam.

 

  • Skelbiama atranka Ambasados administratoriaus pareigoms eiti pagal terminuotą darbo sutartį vienerių metų laikotarpiui su pratęsimo galimybe vieneriems metams:

Pagrindinės administratoriaus funkcijos – užtikrinti normalų Ambasados teritorijoje esančių objektų funkcionavimą, rengti Ambasadoje esančio ilgalaikio turto, mažaverčio inventoriaus priežiūros, remonto, eksploatavimo, nuomos, komunalinių paslaugų sutarčių su tiekėjais projektus, reikalui esant vykdyti diplomatinio kurjerio funkcijas.

Pagrindiniai reikalavimai pretendentui:

Turėti aukštąjį išsilavinimą.

Mokėti rusų kalbą.

Turėti vairuotojo pažymėjimą.

Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu).

Žinoti raštvedybos taisykles.

 

  • Skelbiama atranka Ambasados ūkvedžio pareigoms eiti pagal terminuotą darbo sutartį vienerių metų laikotarpiui su pratęsimo galimybe vieneriems metams.

Pagrindinės ūkvedžio funkcijos – užtikrinti savalaikę Ambasados transporto priemonių registraciją VAI ir jų įforminimą muitinėje, užtikrinti Ambasados transporto priemonių tvarką ir švarą, rūpintis jų draudimu ir techniniu stoviu, užtikrinti sklandų Ambasados korespondencijos pristatymą į Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ir iš jos, reikalui esant vykdyti diplomatinio kurjerio funkcijas.

Pagrindiniai reikalavimai pretendentui:

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Mokėti rusų kalbą.

Turėti vairuotojo pažymėjimą.

Mokėti dirbti kompiuteriu.

Žinoti raštvedybos taisykles.

 

  • Skelbiamos atrankos Ambasados kiemsargių pareigoms eiti pagal terminuotą darbo sutartį vienerių metų laikotarpiui su pratęsimo galimybe vieneriems metams.

Pagrindinės kiemsargių funkcijos- palaikyti pavyzdingą švarą ir tvarką Ambasados teritorijoje ir tvarkomame plote už Ambasados tvoros, prižiūrėti Ambasados veją (pjauti, laistyti, tręšti, naikinti piktžoles).

Pagrindiniai reikalavimai pretendentams:

Mokėti dirbti su techninėmis priemonėmis, naudojamomis grindinio valymui ir vejos priežiūrai.

Sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą pasirenkant darbo metodus.

Laikytis darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių.

Laikytis profesinės etikos reikalavimų.

 

  • Skelbiama atranka Ambasados valytojos pareigoms eiti pagal terminuotą darbo sutartį vienerių metų laikotarpiui su pratęsimo galimybe vieneriems metams.

Pagrindinės valytojos funkcijos – valyti ir tvarkyti priskirtas Ambasados patalpas, prižiūrėti dekoratyvinius augalus, talkinti ruošiant ir aptarnaujant priėmimus Ambasadoje ir Ambasadoriaus rezidencijoje.

Pagrindiniai reikalavimai pretendentui:

Gerai žinoti sanitarijos ir higienos reikalavimus.

Sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą pasirenkant darbo metodus.

Laikytis darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių.

Laikytis profesinės etikos taisyklių.

 

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje pretendentai Ambasadai el. paštu [email protected] (antraštėje pažymint „ATRANKA“) iki š. m. lapkričio 10 d. įskaitytinai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Laisvos formos pasirašytą prašymą dalyvauti atrankoje lietuvių arba rusų kalba, kuriame būtų nurodytas vardas, pavardė, gimimo data, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti ir statistikos tikslais, gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresas.
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
  • Išsilavinimą liudijantį dokumentą;
  • Motyvacinį laišką lietuvių arba rusų kalba;
  • „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą lietuvių arba rusų kalba.

Atrankos būdas – pokalbis. Peržiūrėjus pretendentų pateiktus dokumentus atranką, t. y. į pokalbį bus pakviesti tik atrinkti kandidatai.

 

Naujienlaiškio prenumerata