Temos Žymėti visasAtžymėti visus

linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

ES Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje pasirengta Europos Vadovų Tarybai

Sukurta 2018.06.27 / Atnaujinta 2018.06.27 11:21

Užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius birželio 26 dieną Liuksemburge dalyvavo ES Bendrųjų reikalų tarybos (BRT) posėdyje, kuriame vyko pasirengimas Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimui birželio 28-29 dienomis.

Pagrindinis dėmesys BRT diskusijose buvo skirtas migracijai, saugumui ir gynybai, prekybai su JAV, užimtumui, ekonominiam augimui, konkurencingumui, inovacijoms ir skaitmeninėms rinkoms bei Daugiametei finansinei programai.

„Pagrindinė sąlyga gerai funkcionuojančiai ES migracijos politikai yra efektyvi išorės sienų apsauga, sukuriant bendrus standartus sienų kontrolei ir stebėjimui“, – pažymėjo Lietuvos užsienio reikalų viceministras A.Zananavičius.

Aptariant saugumo ir gynybos klausimus, viceministras atkreipė dėmesį į poreikį stiprinti ES atsparumą kovai su išorinėmis grėsmėmis.

„Ypač svarbu stiprinti strateginę komunikaciją ir kovoti su dezinformacija viešoje erdvėje, šiame kontekste būtina parengti veiksmų planą, kuris sukoordinuotų visas ES iniciatyvas ir nustatytų trūkstamus išteklius“, – sakė A.Zananavičius.  

Tarybos posėdyje ministrai pasiekė sprendimą numatantį galimybę Buvusiai Jugoslavijos respublikai Makedonijai ir Albanijai pradėti stojimo derybas 2019 metų birželio mėnesį su sąlyga, kad bus toliau vykdomi stojimo reikalavimai bei sulaukta ES valstybių narių bei Europos Vadovų Tarybos pritarimo.

BRT posėdyje tęsėsi diskusijos dėl teisinės sistemos reformos Lenkijoje, buvo organizuoti klausymai, kurių metu Lenkija atsakė į ES valstybių narių užduodamus klausimus teisės viršenybės tema.

Siekiant užbaigti 2018 metų Europos semestrą, BRT metu ministrai patvirtino ir perdavė Europos Vadovų Tarybai 2018 metų gegužės 23 dieną Europos Komisijos pateiktas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl ekonominės, fiskalinės ir socialinės politikos koordinavimo. Taryba pristatė informaciją apie pažangą įgyvendinant Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros.

Specialiame Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje, skirtame Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES,  ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michaelis Barnieris pristatė naujausią informaciją apie pažangą ES ir JK derybose. Nors pasiekta tam tikra pažanga, išstojimo derybose vis dar lieka neišspręsti tokie politiškai jautrūs klausimai kaip Airijos ir Šiaurės Airijos siena bei išstojimo sutarties valdymas. Ateinančiomis savaitėmis derybos dėl išstojimo sutarties bus tęsiamos, kaip ir diskusijos dėl ES ir JK ateities santykių pagrindų.

Naujienlaiškio prenumerata