Paslaugos

Sukurta 2013.12.06 / Atnaujinta 2021.01.13 12:26

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų teikiamos administracinės paslaugos

1. Konsulinės pagalbos teikimas 

 
2. Asmens grįžimo pažymėjimų ar laikinųjų kelionės dokumentų išdavimas Prašymų ir dokumentų formos:
Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą
Pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą
Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės
Informacinis pranešimas
Pareiškimas dėl dokumentų siuntimo paštu

3. Pagalba mirties atveju

 

4. Valstybės materialinė pagalba

Prašymų ir dokumentų formos:
Prašymas dėl valstybės materialinės pagalbos
Sutikimas dėl valstybės materialinės pagalbos grąžinimo

5. Prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas

Prašymo forma:
Prašymas išduoti Šengeno vizą

6. Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas

Prašymo forma:
Prašymas išduoti nacionalinę (D) vizą
 

7. Lietuvos Respublikos pasų ir asmens tapatybės kortelių išdavimas ir keitimas

Prašymų ir dokumentų formos:
Pranešimas apie dokumento praradimą
Prašymas išduoti pakeisti ATK
Prašymas išduoti pakeisti pasą

8. Lietuvos Respublikos laikinų pasų išdavimas

Prašymų ir dokumentų formos:
Pranešimas apie laikino paso praradimą
Prašymas išduoti laikiną pasą

9. Lietuvos Respublikos piliečių konsulinė registracija

Prašymo forma:
Prašymas registruoti

10. Gyvenamosios vietos deklaracijų priėmimas ir gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas

Dokumento forma:
Deklaracijos forma

11. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

 

12. Lietuvos Respublikos piliečių gimimo registravimas

Prašymo forma:
Prašymas įregistruoti gimimą

13. Lietuvos Respublikos piliečių santuokų registravimas

Prašymo forma:
Prašymas įregistruoti santuoką

14. Lietuvos Respublikos piliečių mirčių registravimas

Prašymo forma:
Prašymas įregistruoti mirtį

15. Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas

Prašymo forma:
Prašymas išduoti CBA liudijantį išrašą

16. Konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai Lietuvos Respublikos piliečiams užsienio valstybėse

 

17. Konsulinių pažymų išdavimas

Prašymų formos:
Prašymas išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo
Prašymas išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo
Prašymas išduoti konsulinę pažymą

18. Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas

Pridedamas dokumentas:
Saugomų vertybių priėmimo grąžinimo aktas

19. Supaprastinto tranzito dokumentų išdavimas

Pridedamas prašymas:
Prašymas STD gauti

20. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimas

Pridedamas dokumentas:
Asmens duomenų lapas