Spausdinti  
Lietuviškai    Russian       
2014 m. balandžio 24 d., ketvirtadienis
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA
BALTARUSIJOS RESPUBLIKOJE

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA
BALTARUSIJOS RESPUBLIKOJE
ul.Zacharova 68
220088 Minsk, BELARUS
Ambasados tel.: +375172176491
Faks.: +375172853337
E-paštas: amb.by@urm.lt

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

 

 

 

             
       Lietuvių bendruomenė Baltarusijoje

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradžia > Dvišaliai santykiai > Dvišaliai santykiai
Lietuvos santykiai su Baltarusija

Lietuvos santykiai su Baltarusija grindžiami kaimynystės ir pragmatinio bendradarbiavimo principais. Dėmesys skiriamas valstybės sienos kontrolei, ekonomikai, transportui, aplinkos apsaugai, pasienio regionų ryšių vystymuisi, kultūriniam bendradarbiavimui bei bendro istorinio paveldo puoselėjimui. Darbinis dialogas vyksta ne tik tarp Lietuvos ir Baltarusijos užsienio reikalų, bet ir tarp kitų ministerijų, institucijų, žinybų.

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, geri kaimyniniai santykiai su Baltarusija tapo dar svarbesni. Todėl Lietuva aktyviai dalyvauja formuojant ES Europinės kaimynystės politiką ir siekia, jog Baltarusijos bendruomenė nebūtų atribota nuo bendravimo ryšių su kaimyninėmis šalimis bei Europos Sąjunga.

 

Diplomatinių santykių raida ir atstovavimas

1991 12 20 Lietuvos Aukščiausioji Taryba pripažino Baltarusijos nepriklausomybę.

1991 12 27 Baltarusija pripažino Lietuvos Respublikos nepriklausomybę.

1992 12 30 Minske pasirašytas susitarimas dėl diplomatinių santykių užmezgimo.

Lietuvos Respublikai Baltarusijoje atstovauja nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Edminas Bagdonas (nuo 2007 02 01).

Baltarusijos Respublikai Lietuvoje atstovauja nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vladimir Dražin (nuo 2006 05 16).

Baltarusijos Respublikoje veikia Lietuvos ambasada Minske ir LR generalinis konsulatas Gardine.

Lietuvos Respublikoje (Vilniuje) veikia Baltarusijos Respublikos ambasada.

Sienos perėjimo punktai

Tarp Lietuvos ir Baltarusijos veikia 6 tarptautiniai sienos perėjimo punktai (2 geležinkelių, 4 autokelių) ir 11 autokelių vietinio eismo režimu veikiančių kontrolės punktų. Ateityje numatyta 2 autokelių vietinio eismo režimo kontrolės punktams, įrengus infrastruktūrą, suteikti tarptautinių kontrolės punktų statusą, o taip pat atidaryti tarptautinį 1 upių pasienio kontrolės punktą.


Sienos demarkavimas

Įgyvendinant 1995 m. vasario 6 d. pasirašytą Lietuvos - Baltarusijos sutartį „Dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybių sienos“, 2006 m. kovo 10 d. baigta ženklinti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės siena, pastatytas paskutinis Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ženklas – plūduras Gilutės ežere. Lietuva jau anksčiau buvo užbaigusi fizinį valstybės sienos žymėjimą.

Bendras Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ilgis yra 678,819 km., iš jų  – 380 km sausuma, 299 km vandeniu. Iš viso įrengti 1955 valstybės sienos ženklai, iš jų 1246 sausumoje, 457 palei upes, upelius ir melioracijos griovius, 93 pereinamieji ir 2 specialieji. Valstybės sieną, einančią vandens telkiniais, ežerais ir tvenkiniais, ženklina 71 plūduras 32 kilometrų ilgio pasienio vandenų atkarpoje: Dubo, Grūdos, Drūkšių, Apvardų, Prūto, Gilutės, Raukėtos, Tverečiaus ežeruose, Purvėnų, Jurgionių ir Tausiūnų tvenkiniuose.

Lietuvos atliekami demarkavimo darbai buvo finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, didžioji dalis Baltarusijos atliekamų darbų – ES lėšomis.

2007 m. vasario 2 d. pasirašyti baigiamieji LR-BR sienos demarkavimo dokumentai. Tai pirmoji baigta demarkuoti rytinė išorinė ES siena.


Pagrindiniai vizitai ir renginiai

1997 m. rugsėjo 5 d. Lietuvoje lankėsi Baltarusijos Prezidentas A.Lukašenka. Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje “Tautų sambūvis ir geri kaimyniniai santykiai”.

1998 m. lapkričio 12 d. Medininkuose įvyko Lietuvos Prezidento V.Adamkaus ir Baltarusijos Prezidento A.Lukašenkos susitikimas.

2005 m. spalio 4-5 d. Vilniuje lankėsi BR Ministras Pirmininkas S.Sidorsky, kuris atidarė Baltarusijos pramonės parodą BELEXPO‘2005. Parodos metu įvyko BR Ministro Pirmininko ir LR Ministro Pirmininko A.Brazausko susitikimas.

2005 m. lapkričio 11 d. Druskininkuose įvyko Alytaus apskrities ir Gardino srities vadovų ir merų susitikimas.

2006 m. birželio 1 – 3 d. Palangoje surengtos kasmetinės Lietuvos ir Baltarusijos URM politinės konsultacijos. Lietuvos delegacijai vadovavo – LR URM sekretorius A.Januška, Baltarusijos – BR URM ministro pavaduotojas A.Michnievič.

2006 m. rugpjūčio 31 d. Vilniuje lankėsi BR UR ministro pavaduotojas A.Michnievič, kuris susitiko su LR URM sekretoriumi A.Januška.

2007 m. kovo 7 d. Vilniuje lankėsi BR URM viceministras A.Jevdočenko, kuris susitiko su LR URM sekretoriumi L. Talat-Kelpša.

2007 m. balandžio 5 d. Vilniuje lankėsi BR URM viceministras V. Voroneckis.

2007 m. gegužės 25 d. Medininkuose susitiko LR UR ministras P. Vaitiekūnas su BR UR ministru S. Martynovu.

2007 m. birželio 21 – 22 d. Naugarduke (Baltarusija) įvyko kasmetinės Lietuvos ir Baltarusijos URM politinės konsultacijos. Lietuvos delegacijai vadovavo – LR URM sekretorius L. Talat-Kelpša, Baltarusijos – BR URM ministro pavaduotojas V. Voroneckis.

2007 m. spalio 3 d. Vilniuje lankėsi BR Ministras Pirmininkas S.Sidorsky, kuris atidarė Baltarusijos pramonės parodą „BelarusEXPO‘2007“. Parodos paraštėse įvyko BR Ministro Pirmininko susitikimas su LR Seimo pirmininku V.Muntianu bei neformalus susitikimas su LR Ministru Pirmininku G.Kirkilu.

2007 m. spalio 11 d. BR UR ministro pavaduotojo V. Voroneckis vadovaujama delegacija dalyvavo Vilniaus energetikos saugumo konferencijoje ,,Atsakinga energetika – atsakingiems partneriams“. Vizito metu V. Voroneckis susitiko su LR URM sekretoriumi L. Talat-Kelpša.

2007 m. lapkričio 15 d. BR URM viceministro V.Voroneckis vadovaujama delegacija dalyvavo tarptautiniame forume „Druskininkai ir Gardinas. Abipusiai naudingų vystimosi kelių paieškos“. Forumo metu įvyko susitikimas su LR URM sekretoriumi L. Talat-Kelpša.

2008-12-29LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS SU BALTARUSIJOS PAREIGŪNAIS APTARĖ DVIŠALĮ EKONOMINĮ BENDRADARBIAVIMĄ IR BALTARUSIJOS SANTYKIUS SU ES

2009 m. vasario 14 d., Vilnius – Lietuvoje lankėsi Baltarusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai Sergejus Martynovas ir Volodymyras Ogryzko ir juos lydinčios elektros energijos ekspertų delegacijos

2009-07-28LIETUVA REMIA BALTARUSIJOS IR EUROPOS SĄJUNGOS DIALOGĄ

2009 m. rugpjūčio 24 d., Baltarusija – Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas lankėsi Baltarusijos regionuose, kur aptarė LDK paveldo klausimą

2009 m. rugsėjo 14 d., URM – Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas susitiko su Baltarusijos opozicijos atstovais

2009-09-16 LIETUVOJE LANKĖSI BALTARUSIJOS PREZIDENTAS ALEKSANDRAS LUKAŠENKA

2009 m. lapkričio 22-23 dienomis, Kijevas – Užsienio reikalų ministras V.Ušackas dalyvavo trišaliame Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos užsienio reikalų ministrų susitikime.

2009-12-16 UŽSIENIO REIKALŲ VICEMINISTRAS BALTARUSIJOJE SUSITIKO SU LIETUVIŲ BENDRUOMENE

2010-09-08 LIETUVOS, BALTARUSIJOS IR UKRAINOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAI MINSKE APTARĖ BENDRADARBIAVIMĄ ES RYTŲ PARTNERYSTĖS INICIATYVOJE

2010-09-29 PRIENŲ RAJONE VYKO LIETUVOS IR BALTARUSIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJŲ KONSULTACIJOS

 

 


Parlamentų ryšiai

2007 m. kovo 29 d. įsteigta Seimo narių grupė ryšiams su Baltarusija. Pirmininkas – V.Stankevič. Grupėje 24 nariai.

Lietuvių bendruomenė Baltarusijoje

Baltarusijos Respublikoje šiuo metu gyvena apie 30 tūkstančių lietuvių. Juos jungia Baltarusijos lietuvių bendruomenė (BLB) įsikūrusi 1994 metais, kurios tikslas - Baltarusijos lietuvių subūrimas, kalbos bei senųjų lietuviškų papročių, dainų išsaugojimas, jų perteikimas jaunajai kartai, švietimas. Jos pirmininke  - iki 2006 m. kovo 29 d. buvo Baltarusijos valstybinio jaunimo teatro direktorė ir režisierė Virginija Tarnauskaitė. Šiuo metu bendruomenei vadovauja Vitalija Palubaitytė-Kolesnikova. BLB steigėjai Pelesos krašto (Varanavo r., Gardino sr.), Gervėčių krašto (Astravo r., Gardino sr.), Malkovos kaimo (Mstislavo r., Mogiliovo sr.), Gomelio ir Minsko lietuviai. Susibūrusiai Baltarusijos lietuvių jaunimo sąjungai vadovauja pirmininkė Emilija Pranskutė. Rimdžiūnuose ir Pelesoje Lietuvos valstybės lėšomis pastatytose patalpose veikia 2 vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių dėstoma kalba.

1999 m. pradėtas leisti Baltarusijos lietuvių bendruomenės informacinis biuletenis “Mūsų žodis”.

2000 m. Minske įsteigtas Baltarusijos lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centras.


Bendradarbiavimas kultūros ir švietimo srityje

2001 m. lapkričio 22 d. pasirašyta Kultūros ministerijų sutartis dėl bendradarbiavimo. Šios sutarties pagrindu buvo parengta abiejų šalių kultūrinio bendradarbiavimo programa 2005-2006 m. Bendradarbiavimas vyksta įvairiose kultūros srityse.

Minsko viešojoje bibliotekoje veikia lietuviškos literatūros skaitykla. Plėtojamas bendradarbiavimas kino srityje, rengiamos parodos, vyksta folkloro kolektyvų pasirodymai.

1997 m. gruodžio 11d. Minske pasirašytas LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei BR švietimo ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje ir šį susitarimą įgyvendinančią Bendradarbiavimo programą 2005-2009 m. (2005 m. liepos 12 d.).

Įsteigta Lietuvos ir Baltarusijos švietimo ir mokslo ministerijų atstovų konsultacinė komisija (svarstomi lietuviškų ir baltarusiškų mokyklų veiklos ir kiti bendradarbiavimo klausimai).

Baltarusijos valstybiniame pedagoginiame M.Tanko universitete įsteigtas lituanistikos skyrius, o Vilniaus pedagoginiame universitete – baltarusių filologijos katedra.


Euroregionai

Šiuo metu įkurti du euroregionai, kurių veikloje dalyvauja Baltarusijos ir Lietuvos savivaldybės:

1) Euroregionas “Nemunas”. Euroregiono veikloje dalyvauja Lietuvos Alytaus ir Marijampolės apskritys, Lenkijos Palenkės vaivadija, Baltarusijos Gardino sritis bei Gardino savivaldybė, Kaliningrado sritis bei Černiachovsko savivaldybė;

2) Euroregionas “Ežerų kraštas”. Euroregiono veikloje dalyvauja Lietuvos Ignalinos rajono, Švenčionių rajono, Utenos rajono, Visagino miesto, Zarasų rajono savivaldybių tarybos, Baltarusijos Braslavo, Glubokoje, Miorų, Pastovių, Verchnedvinsko rajonų deputatų tarybos ir Latvijos Daugpilio miesto, Daugpilio rajono, Kraslavos rajono, Preilių rajono, Rezeknės rajono tarybos, Rezeknės miesto dūma.


Bendradarbiavimas gynybos srityje

2004 m. akredituotas LR gynybos atašė Baltarusijoje plk.lt. A.Danėnas.

2006 m. akredituotas BR gynybos, karo ir karinių oro pajėgų atašė Lietuvoje plk. S.Griščenko.

Nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. LR ambasada Baltarusijoje yra paskirta NATO kontaktine ambasada (angl. CPE).

Keičiamasi informacija su NATO pareigūnais, rengiami NATO šalių ambasadorių bei gynybos atašė Baltarusijoje susitikimai.

Organizuojami pažintiniai vizitai į Lietuvą Baltarusijos gynybos ministerijos, Užsienio reikalų, Nepaprastųjų situacijų ministerijos atstovams, pasieniečiams, studentams, nevyriausybinių organizacijų nariams, moksleiviams bei mokytojams į Lietuvą, apsilankant URM, KAM, įvairius Lietuvos karinius dalinius. Taip siekiama supažindinti su pasikeitimais Lietuvai tapus NATO nare (įvyko 11 vizitų).

Tarpininkaujama organizuojant įvairių baltarusių grupių (nepriklausomų analitikų, žiniasklaidos, jaunimo atstovų, mokslininkų) apsilankymus NATO būstinėje (įvyko 5 vizitai).

Rengiamos „Šeštadieninės NATO mokyklos“ – vienos dienos informaciniai seminarai skirti Baltarusijos visuomenės atstovams.

Rengiami tarptautiniai apskritieji stalai NATO viešosios diplomatijos, tarptautinės taikos palaikymo operacijų, ekologijos temomis. Šiuose renginiuose kviečiami dalyvauti ne tik Baltarusijos bei Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų atstovai, bet ir Rusijos, Ukrainos, Lenkijos atstovai.

Rengiamos konsultacijos tarp Lietuvos ir Baltarusijos Gynybos ministerijų departamentų direktorių lygmenyje.

© LR Ambasada Baltarusijoje. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas.