Politinis bendradarbiavimas

Sukurta 2014.05.09 / Atnaujinta 2020.03.30 14:11
1991 gruodžio 27 d. Baltarusija pripažino Lietuvos nepriklausomybę de jure.
1992 gruodžio 30 d. užmegzti diplomatiniai santykiai.
1993–1994 m. pirmasis Lietuvos atstovas Baltarusijoje po nepriklausomybės atkūrimo buvo laikinasis reikalų patikėtinis Alfonsas Augulis.
1993–1994 m. pirmasis Baltarusijos atstovas Lietuvoje buvo laikinasis reikalų patikėtinis Vladimir Sčastnyj.

Sienos perėjimo punktai

Tarp Lietuvos ir Baltarusijos veikia 6 tarptautiniai sienos perėjimo punktai (2 geležinkelių, 4 autokelių) ir 11 autokelių vietinio eismo režimu veikiančių kontrolės punktų. Ateityje numatyta 2 autokelių vietinio eismo režimo kontrolės punktams, įrengus infrastruktūrą, suteikti tarptautinių kontrolės punktų statusą, o taip pat atidaryti tarptautinį 1 upių pasienio kontrolės punktą.

Sienos demarkavimas

Įgyvendinant 1995 m. vasario 6 d. pasirašytą Lietuvos - Baltarusijos sutartį „Dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybių sienos“, 2006 m. kovo 10 d. baigta ženklinti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės siena, pastatytas paskutinis Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ženklas – plūduras Gilutės ežere. Lietuva jau anksčiau buvo užbaigusi fizinį valstybės sienos žymėjimą.

Bendras Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ilgis yra 678,819 km., iš jų  – 380 km sausuma, 299 km vandeniu. Iš viso įrengti 1955 valstybės sienos ženklai, iš jų 1246 sausumoje, 457 palei upes, upelius ir melioracijos griovius, 93 pereinamieji ir 2 specialieji. Valstybės sieną, einančią vandens telkiniais, ežerais ir tvenkiniais, ženklina 71 plūduras 32 kilometrų ilgio pasienio vandenų atkarpoje: Dubo, Grūdos, Drūkšių, Apvardų, Prūto, Gilutės, Raukėtos, Tverečiaus ežeruose, Purvėnų, Jurgionių ir Tausiūnų tvenkiniuose.

Lietuvos atliekami demarkavimo darbai buvo finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, didžioji dalis Baltarusijos atliekamų darbų – ES lėšomis.

2007 m. vasario 2 d. pasirašyti baigiamieji Lietuvos Respublikos - Baltarusijos Respublikos sienos demarkavimo dokumentai. Tai pirmoji baigta demarkuoti rytinė išorinė ES siena.

Euroregionai

Šiuo metu įkurti du euroregionai, kurių veikloje dalyvauja Baltarusijos ir Lietuvos savivaldybės:

 • Euroregionas “Nemunas”. Euroregiono veikloje dalyvauja Lietuvos Alytaus ir Marijampolės apskritys, Lenkijos Palenkės vaivadija, Baltarusijos Gardino sritis bei Gardino savivaldybė, Kaliningrado sritis bei Černiachovsko savivaldybė;
 • Euroregionas “Ežerų kraštas”. Euroregiono veikloje dalyvauja Lietuvos Ignalinos rajono, Švenčionių rajono, Utenos rajono, Visagino miesto, Zarasų rajono savivaldybių tarybos, Baltarusijos Braslavo, Glubokoje, Miorų, Pastovių, Verchnedvinsko rajonų deputatų tarybos ir Latvijos Daugpilio miesto, Daugpilio rajono, Kraslavos rajono, Preilių rajono, Rezeknės rajono tarybos, Rezeknės miesto dūma.

Bendradarbiavimas gynybos srityje

 • 2004 m. akredituotas Lietuvos Respublikos gynybos atašė Baltarusijoje plk.lt. A.Danėnas.
 • 2006 m. akredituotas Baltarusijos Respublikos gynybos, karo ir karinių oro pajėgų atašė Lietuvoje plk. S.Griščenko.
 • Nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijoje yra paskirta NATO kontaktine ambasada (angl. CPE).
 • Keičiamasi informacija su NATO pareigūnais, rengiami NATO šalių ambasadorių bei gynybos atašė Baltarusijoje susitikimai.
 • Organizuojami pažintiniai vizitai į Lietuvą Baltarusijos gynybos ministerijos, Užsienio reikalų, Nepaprastųjų situacijų ministerijos atstovams, pasieniečiams, studentams, nevyriausybinių organizacijų nariams, moksleiviams bei mokytojams į Lietuvą, apsilankant URM, KAM, įvairius Lietuvos karinius dalinius. Taip siekiama supažindinti su pasikeitimais Lietuvai tapus NATO nare (įvyko 11 vizitų).
 • Tarpininkaujama organizuojant įvairių baltarusių grupių (nepriklausomų analitikų, žiniasklaidos, jaunimo atstovų, mokslininkų) apsilankymus NATO būstinėje (įvyko 5 vizitai).
 • Rengiamos „Šeštadieninės NATO mokyklos“ – vienos dienos informaciniai seminarai skirti Baltarusijos visuomenės atstovams.
 • Rengiami tarptautiniai apskritieji stalai NATO viešosios diplomatijos, tarptautinės taikos palaikymo operacijų, ekologijos temomis. Šiuose renginiuose kviečiami dalyvauti ne tik Baltarusijos bei Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų atstovai, bet ir Rusijos, Ukrainos, Lenkijos atstovai.
 • Rengiamos konsultacijos tarp Lietuvos ir Baltarusijos Gynybos ministerijų departamentų direktorių lygmenyje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha