Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.05.29 / Atnaujinta 2023.06.08 11:13

SVARBU   

Asmenys, ketinantys pateikti prašymus išduoti konsulinę pažymą Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje, registruojasi iš anksto internetu.

 

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • Konsulinė pažyma apie šeiminę padėtį (tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims be pilietybės, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje).
 • Konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę.
 • Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo.
 • Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo.
 • Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo.
 • Konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
 • Konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
 • Konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas.
 • Konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
 • Kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Pageidaujant gauti konsulinę pažymą, Lietuvos Respublikos ambasadai Baltarusijos Respublikoje asmeniškai pateikiami:

 • Nustatytos formos prašymas išduoti konsulinę pažymą (prašymo formas galima rasti čia);
 • Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Konsulinis mokestis už konsulinės pažymos išdavimą – 30 eurų. Konsulinis mokestis yra mokamas grynais pinigais atvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Baltarusijos Respublikoje.

SVARBU     

 • Konsulinis pareigūnas išduoda konsulines pažymas apie jam pateiktais faktais pagrįstas aplinkybes.
 • Konsulinės pažymos išduodamos lietuvių ir/arba anglų ar rusų kalba.

Konsulinė pažyma apie šeiminę padėtį

Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį yra išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams, bei asmenims be pilietybės, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kurie pageidauja sudaryti santuoką Baltarusijos Respublikoje.

Konsulinė pažyma išduodama per 1-2 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo

Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo yra išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams, o taip pat užsienio valstybių piliečiams, turintiems ar turėjusiems leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Konsulinė pažyma išduodama per 2-3 dienas ar per 3-4 savaites nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje dienos priklausomai nuo Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos turimų duomenų.

Lietuvos Respublikos pilietis, pageidaujantis gauti pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo, gali asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba paštu kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, www.ird.lt. Pilnamečiai asmenys pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo gali gauti ir naudodamiesi Elektroninio teistumo (neteistumo) pažymų išdavimo sistema arba Elektroninės valdžios vartų portalu, jeigu tenkina vieną iš šių sąlygų:

 • Turi naujausio pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais (ši kortelė išduodama nuo 2009 m. sausio 1 d.).
 • Yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų ar kredito įstaigos internetinės bankininkystės sistemos vartotojas (AB SEB bankas, AB Swedbank, AB DnB NORD, AB Šiaulių bankas, AB Nordea Bank Lietuva, AB Ūkio bankas, AB Danske bankas, AB Citadelė bankas, UAB „Medicinos bankas“, Lietuvos kredito unija);
 • Turi asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą Skaitmeninio sertifikavimo centro arba VĮ Registrų centro;
 • Turi UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Telia“, UAB „TELE2“ išduotą mobilų el. parašą.

Lietuvos Respublikos piliečiui, kuris pageidauja pažymą pateikti kitoje užsienio valstybėje nei Baltarusijos Respublika, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Baltarusijos Respublikoje dėl tarpininkavimo gaunant Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymą.

 • Konsulinis mokestis už tarpininkavimą dėl dokumento pareikalavimo iš Lietuvos Respublikos institucijų - 20 eurų. Konsulinis mokestis yra mokamas grynais pinigais atvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Baltarusijos Respublikoje.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo

Lietuvos Respublikos pilietis, artimiausiu metu planuojantis vykti į Lietuvą automobiliu, turi galimybę gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimo.

Pageidaujant gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimo, Lietuvos Respublikos ambasadai Baltarusijos Respublikoje asmeniškai papildomai pateikiama:

 • Baltarusijos Respublikos milicijos skyriuje išduota pažyma apie prarastus dokumentus.

Konsulinė pažyma išduodama per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Lietuvos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje dienos.
Pažymos galiojimo laikas - ne ilgesnis nei 30 dienų.

Praradus Lietuvos Respublikos transporto priemonės registracijos liudijimą

Būtina nedelsiant kreiptis į artimiausią Baltarusijos Respublikos milicijos įstaigą ir pranešti apie prarastą dokumentą. Milicijos įstaiga Jums išduos pažymą, kuri patvirtins dokumento praradimo faktą.

Jūsų prarastu dokumentu gali pasinaudoti kiti asmenys, todėl siekiant užkirsti tam kelią būtina paskelbti prarastą dokumentą negaliojančiu. Tai galima padaryti asmeniškai atvykus į ambasadą konsulinio priėmimo metu ir pateikus užpildytą atitinkamą formą.

Lietuvos Respublikos pilietis artimiausiu metu planuojantis vykti į Lietuvą automobiliu, turi galimybę gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo.

Pageidaujant gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo, Lietuvos Respublikos ambasadai Baltarusijos Respublikoje asmeniškai papildomai pateikiami:

 • Prarasto Lietuvos Respublikos transporto priemonės registracijos liudijimo kopija (esant galimybei);
 • Baltarusijos Respublikos milicijos išduota pažyma, kuri patvirtina dokumento praradimo faktą.

SVARBU  

Norint gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo tais atvejais, kai transporto priemonė nuosavybės teise Jums nepriklauso, be aukščiau nurodytų dokumentų ambasadai pateikiamas notariškai patvirtintas transporto priemonės savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę gauti tokią pažymą.

Konsulinė pažyma išduodama per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Lietuvos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje dienos.
Pažymos galiojimo laikas - ne ilgesnis nei 30 dienų.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha