Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.05.27 / Atnaujinta 2020.08.12 13:39

SVARBU:

Konsulinis priėmimas notarinių veiksmų atlikimo klausimais vyksta darbo dienomis nuo antradienio iki ketvirtadienio nuo 14:00 iki 16:30.

Asmenys, ketinantys pateikti dokumentus dėl notarinių veiksmų atlikimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje, registruojasi iš anksto telefonais: +375 17 217 6496 ir +375 17 217 6493.

Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijos Respublikoje konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą (tik pateikus originalų dokumentą);
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • priima saugoti asmeninius testamentus;
  • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  • priima jūrinius protestus;
  • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Notarinių veiksmų atlikimui pareiškėjas (-ai) privalo atvykti į ambasadą asmeniškai.

Notariniai veiksmai yra atliekami tik nustačius asmens tapatybę, todėl yra būtina turėti ir asmeniškai pateikti konsuliniam pareigūnui galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę).

SVARBU:

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos atlieka notarinius veiksmus, prašant tik Lietuvos Respublikos piliečiams.

Konsulinių mokesčių tarifus už notarines paslaugas rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata