Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.05.09 / Atnaujinta 2023.06.08 10:29

Kur ir kaip kreiptis dėl Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo?

 

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo kreipiasi:

 • į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje, kurioje gyvena;
 • jei yra Lietuvos Respublikoje - į pasirinktą Migracijos departamento prie VRM skyrių.

SVARBU:

LR ambasadoje Baltarusijos Respublikoje konsulinis priėmimas dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo vyksta darbo dienomis nuo antradienio iki ketvirtadienio nuo 14:00 iki 16:30.
Lietuvos Respublikos piliečiai dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo konsuliniam priėmimui Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje būtina iš anksto užsiregistruoti internetu.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo tvarka ir Lietuvos Respublikos paso galiojimas

 

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jeigu ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 20 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jeigu pasas išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus;
 • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

SVARBU:

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

DĖMESIO:

 • Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijos Respublikoje gali išduoti/pakeisti asmens tapatybės kortelę arba pasą tik bendrąja tvarka, t.y. per tris - keturias savaites nuo prašymo pateikimo asmeniškai dienos.
 • Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ir kt.) arba jei šis dokumentas išduodamas pirmą kartą vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Migracijos departamento prie VRM skyriuose Lietuvoje asmens tapatybės kortelę arba pasą galima pakeisti skubos tvarka.

Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė arba pasas baigė galioti ar yra prarasti, o asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, grįžimui į Lietuvą konsulinė įstaiga gali išduoti laikiną kelionės dokumentą - asmens grįžimo pažymėjimą (AGP).

Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 14 metų. Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

Asmens tapatybės kortelė ir pasas neišduodami ir nekeičiami, jei:

1) piliečiui paskirta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatyta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas, – kol ši kardomoji priemonė nepanaikinta;

2) užsienio valstybėje esantis pilietis yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų (išskyrus atvejus, kai ieškomas kaip dingęs be žinios).

Kokius dokumentus reikia pateikti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelei arba pasui gauti ar pasikeisti?

SVARBU:

Dabar išduodama asmens tapatybės kortelė ir pasas yra biometriniai, kuriuose elektroniniu būdu fiksuojamas veido atvaizdas, pirštų antspaudai ir parašas, todėl Lietuvos Respublikos pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos konsulinę įstaigą užsienio valstybėje, kurioje gyvena, ar į Migracijos departamento prie VRM skyrių Lietuvoje.

 • Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai.
 • Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo ar išdavimo asmeniui iki 16 metų, kuris jau turėjo pasą ir/arba asmens tapatybės kortelę, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.
 • Keičiant asmens tapatybės kortelę arba pasą, pasikeitus pavardei po santuokos/ištuokos užsienyje, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos/ištuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Daugiau informacijos apie santuokos arba ištuokos įtraukimą į apskaitą Lietuvos Respublikoje rasite čia.
 • Kreipiantis dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Daugiau informacijos rasite čia.

SVARBU:

Pateikiant piliečio nuo 2 metų iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats. Pateikiant piliečio iki 2 metų dokumentus, jam atvykti į konsulinę įstaigą nebūtina.

Asmens tapatybės kortelė arba pasas konsulinėje įstaigoje išduodamas tik deklaravus gyvenamąją vietą užsienio valstybėje. Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:

 • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
 • asmenims, atliekantiems tikrąją karo tarnybą;
 • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
 • nuolatinės studijų formos studentams mokymosi Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse laikotarpiu;
 • asmenims, laikomiems tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose;
 • jūrininkams, dirbantiems plaukiojančiuose jūrų laivuose.

Reikalavimai nuotraukoms

Pateikiant ambasadai piliečio iki 2 metų dokumentus dėl paso išdavimo būtina turėti dvi amžių atitinkančias juodai baltas nuotraukas, kurių dydis – 40 x 60 mm, atstumas nuo nuotraukos viršutinio krašto iki viršugalvio turi būti 2–4 mm, atstumas nuo viršugalvio iki smakro turi būti 31-35 mm (visus reikalavimus nuotraukoms rasite čia.

Iki piliečiui bus išduota nauja asmens tapatybės kortelė arba pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui:

 • Asmenims nuo 16 metų:
  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Gyvenamosios vietos deklaracija, pildoma asmeniui išvykstančiam iš Lietuvos respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui (jei iki tol nebuvo deklaruotas išvykimas į užsienį).
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą (žr. temą “Konsulinio mokesčio tarifai”).
    
 • Vaikams (iki 16 metų):
  • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • 2 nuotraukos vaikui iki 2 metų.
  • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Gyvenamosios vietos deklaracija, pildoma asmeniui išvykstančiam iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui (jei iki tol nebuvo deklaruotas išvykimas į  užsienį).
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą (žr. temą “Konsulinio mokesčio tarifai”).
    
 • Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us)
  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
   Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą, ar Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, ar studento pažymėjimą, ar užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi ar kt.
  • Gyvenamosios vietos deklaracija, pildoma asmeniui išvykstančiam iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui (jei iki tol nebuvo deklaruotas išvykimas į užsienį).
  • Pranešimas apie asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą (žr. temą “Konsulinio mokesčio tarifai”)

DĖMESIO:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Konsulinis mokestis yra mokamas grynaisiais pinigais (EUR), atvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Baltarusijos Respublikoje.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso atsiėmimo tvarka

Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba minėtus dokumentus gali paimti piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas galiojantis Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.

DĖMESIO:

Jeigu pilietis neatvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti išduoto paso ar asmens tapatybės kortelės per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Trūksta informacijos?

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę liudijančius dokumentus (pasus ir asmens tapatybės korteles) rasite Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM interneto svetainėje www.dokumentai.lt.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha