Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2020.11.17 / Atnaujinta 2023.06.08 10:40

Konsulinis mokestis priimamas tik eurais (grynaisiais pinigais).
Konsulinių paslaugų konsulinio mokesčio tarifai:

Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas

Konsulinio mokesčio už paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.
100 eurų
Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas, kai kartu išduodamas ar keičiamas pasas 50 eurų
Laikino paso išdavimas 50 eurų
Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas 25 eurai
Santuokos įregistravimas 100 eurų
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas Ambasadoje
santuokos įrašą liudijančio išrašas 5 eurai
gimimo įrašą liudijančio išrašas
Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą
5 eurai

mirties įrašą liudijančio išrašas

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį
5 eurai
Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 išdavimas 5 eurai
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30 eurų
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 20 eurų
Konsulinių pažymų išdavimas 30 eurų
Notarinių veiksmų atlikimas
sandorių ir pareiškimų patvirtinimas (pvz.: įgaliojimo tvirtinimas) 50 eurų
sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas (pvz.: įgaliojimo surašymas ir jo patvirtinimas) 100 eurų
dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų (už puslapį)
parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10 eurų
fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30 eurų
asmeninio testamento priėmimas saugoti 50 eurų
dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30 eurų
dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 10 eurų
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) 20 eurų (už vieną dokumentą)
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20 eurų
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 eurų (per mėnesį)
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas 50 eurų
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas
dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas 100 eurų
dokumentų (pažymėjimų) dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 60 eurų
Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas 120 eurų
Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)
Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu              50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

Taikomos Konsulinio mokesčio lengvatos  yra nurodytos Konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsnyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymu, pasas  išduodamas ir keičiamas nemokamai:

  • vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba.
  • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims.
  • sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims.
  • neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.
  • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka.
  • Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas.

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha