Žmogaus palaikų parvežimas į Lietuvos Respubliką

Sukurta 2019.11.12 / Atnaujinta 2020.05.13 13:33

Užsienio valstybėje mirusių žmonių palaikus galima parvežti į Lietuvą tik pagal tos valstybės nustatytą tvarką ir turint Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotą leidimą žmogaus palaikams parvežti karste. Parvežant į Lietuvą žmogaus palaikus urnoje Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos leidimo nereikia. 

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo buvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu pasirūpina draudimo kompanija, kuri sutvarko visus nustatytus palaikų gabenimo dokumentus ir formalumus. 

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo nebuvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu ir visų paslaugų apmokėjimu turi pasirūpinti mirusiojo artimieji patys arba kreipdamiesi į savo pasirinktą laidojimo paslaugų bendrovę, sudarant su ja sutartį dėl palaikų pargabenimo ir surašant notariškai patvirtintą įgaliojimą palaikų pargabenimui organizuoti.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje neorganizuoja užsienyje mirusių piliečių palaikų pargabenimo ir laidojimo. Šios paslaugos yra artimųjų ar jų įgaliotų laidojimo paslaugų bendrovių kompetencija.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai leidimui žmogaus palaikams parvežti karste gauti:

  • laisvos formos prašymas dėl leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo;
  • mirties liudijimas, išduotas valstybės, kurioje mirė asmuo, kompetentingos institucijos;
  • mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei toks yra;
  • gydytojo pažyma apie mirties priežastį;
  • žmogaus palaikų tvarkymo įstaigos pažyma, kad palaikai įdėti į dvigubą karstą;
  • valstybės, kurioje mirė asmuo, nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad karste, išskyrus žmogaus palaikus, daugiau nieko nėra, jeigu toks dokumentas yra išduodamas;
  • jei prašoma leidimo parvežti į Lietuvą užsienio valstybės piliečio ar asmens be pilietybės palaikus parvežti į Lietuvą, be aukščiau išvardintų dokumentų, konsulinei įstaigai pateikiamas ir Leidimas laidoti, išduotas vadovaujantis Kapinių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr.1207.

Prašymas ir dokumentai ar jų kopijos konsulinei įstaigai pateikiami asmeniškai, o nesant galimybės, siunčiami paštu, faksu ar elektroniniu paštu.

Diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali pareikalauti ir kitų dokumentų, būtinų pagal tos valstybės nustatytą tvarką.

 

 


 

Naujienlaiškio prenumerata