Armėnija

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2024.01.24 16:20
 1. Sutartis dėl Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos tarpvalstybinių santykių
  Treaty on the inter-state relations between the Republic of Lithuania and the Republic of Armenia
  Vilnius, 1991.08.14
  Įsigaliojo 1994.10.25
  Ratifikuota su pakeitimais LR Aukščiausiosios Tarybos 1991.12.18 nutarimu Nr. I-2116.
  Skelbta TAR 2014-08-13, i.k. 2014-11041.

 2. Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Republic of Lithuania and the Republic of Armenia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Vilnius, 2000-03-13.
  Įsigaliojo 2001-02-26.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. lapkričio 21 d. įstatymu Nr. IX-33
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 108-3431.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Armėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Armenia on Trade and Economic Cooperation
  Maskva, 1998-04-23.
  Įsigaliojo 2003-01-29.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 79.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr. 18-775.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Armėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl asmenų, kurių buvimas neteisėtas, readmisijos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Armenia on Readmission of Persons with Unauthorised Stay
  Jerevanas, 2003-09-15.
  Įsigaliojo 2004-05-22. Netenka galios nuo 2022-12-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos protokolui, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 1 d. įstatymu Nr. IX-2098.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 77-2668.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Armėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Armenia on the Abolition of Visa Requirements for the Holders of Diplomatic Passports
  Jerevanas, 2003-09-15.
  Įsigaliojo 2004-08-27.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr.107.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 30-971.
 6. Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
  Treaty between the Republic of Lithuania and the Republic of Armenia on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases
  Jerevanas, 2003-09-15.
  Įsigaliojo 2005-07-08.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2004 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. X-62.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 7-189.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Armėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Armenia on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Jerevanas, 2006-04-25.
  Įsigaliojo 2007-03-16.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. X-837.
  Skelbtas ,,Valstybės žiniose" - 2007 m. Nr.34-1215
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Armėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Armenia on the Cooperation in the Field of Education and Science
  Vilnius, 2012-02-22.
  Įsigaliojo 2012-09-27.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1120.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 115-5817.
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Armėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Armenia on Cooperation in the Field of Culture
  Vilnius, 2012-01-26.
  Įsigaliojo 2014-06-27.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 541.
  Skelbtas TAR, 2014-07-09, i.k. 2014-09953.

 10. Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos
  Protocol between the Republic of Lithuania and the Republic of Armenia Implementing the Agreement Between the European Union and the Republic of Armenia on the Readmission of Persons Residing Without Authorisation
  Vilnius, 2021-06-15.
  Įsigalioja 2022-12-01.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 854.
  Skelbtas TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22434.