Čekija

Sukurta 2014.02.27

1922 m. sausio 5 d. Čekoslovakija pripažino Lietuvą de jure.

1991 m. rugpjūčio 29 d. Čekijos ir Slovakijos Federacinė Respublika pripažino atkurtą nepriklausomą Lietuvos valstybę.

1991 m. rugsėjo 9 d. Lietuva užmezgė diplomatinius santykius su Čekijos ir Slovakijos Federacine Respublika.

1993 m. sausio 5 d. Lietuva pripažino Čekiją po ČSFR skilimo į dvi valstybes.

1993 m. sausio 6 d. užmegzti diplomatiniai santykiai su Čekija.

1992–1994 m. pirmasis Lietuvos atstovas Čekijoje po nepriklausomybės atkūrimo buvo laikinasis reikalų patikėtinis Edvardas Borisovas.

1992–1994 m. pirmasis Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos atstovas Lietuvoje buvo ambasadorius Juraj Nemeš.