Graikija

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2021.10.05 15:37
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Hellenic Republic on cooperation in the field of tourism
  Atėnai, 1994-12-06.
  Įsigaliojo 1997-02-20.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 19-412.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų keliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Hellenic Republic on international road transport of passengers and goods
  Atėnai, 1995-06-26.
  Įsigaliojo 2000-06-29.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 661.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2000 m. Nr. 87-2662.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl ekonominio, pramoninio ir technologinio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Hellenic Republic on economic, industrial and technological cooperation
  Atėnai, 1995-06-27.
  Įsigaliojo 1998-05-01.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 83-2313.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Hellenic Republic on the promotion and reciprocal protection of investments
  Vilnius, 1996-07-19.
  Įsigaliojo 1997-07-10. Nutraukta nuo 2021-10-29 vadovaujantis 2020 m. gegužės 5 d. Briuselyje priimtu Susitarimu dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų apsaugos sutarčių nutraukimo.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1997 m. vasario 25 d. įstatymu Nr. VIII-136.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m.Nr. 21-496.
  4.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 5. Lietuvos Respubliklos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
  Agreement for the cooperation between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Hellenic Republic in the fields of culture, education and science
  Atėnai, 1997-02-24.
  Įsigaliojo 1998-09-24.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 1198.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 53-1705.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio vizų režimo panaikinimo paprastųjų, diplomatinių ar tarnybinių pasų turėtojams (sudarytas pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Hellenic Republic on mutual abolition of visa requirements for holders of ordinary, diplomatic or service passports (concluded by exchange of notifications)
  Atėnai, 1999-02-11, 1999-02-16.
  Įsigaliojo 1999-11-25.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 881
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1999 m.Nr. 109-3178.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl nelegaliai gyvenančių asmenų grąžinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Hellenic Republic regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal
  Vilnius, 1999-07-01.
  Įsigaliojo 2004-05-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. VIII-1412.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 103-2956.
 8. Protokolas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl nelegaliai gyvenančių asmenų grąžinimo įgyvendinimo
  Protocol for the implementation of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Hellenic Republic regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal
  Vilnius, 1999-07-01.
  Įsigaliojo 2004-05-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. VIII-1412.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 103
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Helenic Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Atėnai, 2002-05-15.
  Įsigaliojo 2005-12-05.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. spalio 22 d. įstatymu Nr. IX-1146.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2002 m. Nr.111-4902.