Lenkija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.09.09 10:12
 1. Konsulinė konvencija tarp Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos
  Consular Convention between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland
  Vilnius, 1992-01-13.
  Įsigaliojo 1993-12-15.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 28-494.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės tarptautinių pervežimų automobiliais sutartis
  Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on International Road Transport
  Ščecinas, 1992-03-18.
  Įsigaliojo  1992-11-27.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2001 m. Nr. 38-1293.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl geležinkelių susisiekimo per valstybinę sieną
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the railway communication via the state border
  Šeštokai, 1992-07-07.
  Įsigaliojo  1993-01-03.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 18-293.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl sienos perėjimo punktų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland concerning frontier crossing posts
  Varšuva, 1992-08-12 ( pakeitimai : pasikeičiant notomis 1998-07-07 ir 1998-11-19).
  Įsigaliojo  1992-12-01 
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 28-666.

  4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl judėjimo per Aradnikų-Lazdijų sienos perėjimo punktą išplėtimo, praleidžiant sunkvežimius, kurių leidžiama bendroji masė yra iki 7,5 t., išskyrus pavojingus krovinius, kuriems reikalinga veterinarinė ir fitosanitarinė kontrolė (sudarytas apsikeičiant notomis)
  2003-03-27 ir 2004-05-19.
  Įsigaliojo 2004-05-21.
   
 5. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
  Varšuva, 1992-09-28.
  Įsigaliojo  1993-08-06.
  Nutraukta nuo 2021-09-04.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 25-403.
  5.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės civilinio oro susisiekimo sutartis
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland concerning civil air transport
  Vilnius, 1992-10-27.
  Įsigaliojo  1993-01-26.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr.18-294.
 7. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland on legal assistance and legal relations in civil, family, labour and criminal cases
  Varšuva, 1993-01-26.
  Įsigaliojo 1993-10-18.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. I-97.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 14-234.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bevizinio važiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the abolition of visas
  Vilnius, 1993-05-07.
  Įsigaliojo  1993-07-07.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 28-493.
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl eismo per Kalvarijos-Budzinskos sienos perėjimo punktą išplėtimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the extension of traffic through the border - crossing point in Kalvarija-Budzinska
  Vilnius, 1993-12-30.
  Įsigaliojo  1993-12-31.
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital
  Varšuva, 1994-01-20.
  Įsigaliojo 1994-07-19.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. I-524.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 84-1905.
 11. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis
  Treaty between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland on friendly relations and good neighbourly cooperation
  Vilnius, 1994-04-26.
  Įsigaliojo1994-11-26.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. I-606.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 97-1907.
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and Government of the Republic of Poland regarding cooperation and mutual assistance in the field of customs matters
  Vilnius, 1995-01-30.
  Įsigaliojo  1995-07-13.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 90-2019.
 13. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės dėl skubaus pranešimo, įvykus branduolinei avarijai, ir bendradarbiavimo branduolinio saugumo ir radiacinės saugos srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on early notification of a nuclear accident, and co-operation in the field of nuclear safety and radiation protection
  Varšuva, 1995-06-02.
  Įsigaliojo  1996-12-18.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 55-1262.
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo jūrų prekybos laivininkystėje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the cooperation in the field of maritime trade navigation
  Vilnius, 1995-09-01.
  Įsigaliojo  1997-01-17.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 55-1263.

  14.1. Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl bendradarbiavimo jūrų prekybos laivininkystėje 13 straipsnio pakeitimo (sudarytas pasikeičiant diplomatinėmis notomis)
  2003-05-28, 2004-07-08.
  Įsigaliojo 2004-08-14.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 749.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2004 m. Nr. 126-4537.
   
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo per sieną
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the transboundary cooperation
  Vilnius, 1995-09-16.
  Įsigaliojo 1996-05-14.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 468.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1996 m. Nr. 51-1219.
 16. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje
  Treaty between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland on the common state border, legal relations connected therewith, and on the cooperation and mutual assistance in this field
  Vilnius, 1996-03-05.
  Įsigaliojo 1998-12-23
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996 m. liepos 2 d. įstatymu Nr.I-1419.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 105-2902.
 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl apsikeičiamos įslaptintos karinės informacijos apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the protection of the interchanged classified military information
  Alytus, 1997-02-14.
  Įsigaliojo 1997-09-24.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1997 m. birželio 19 įstatymu Nr. VIII-274.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 77-1974.
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the cooperation and interchange of youth
  Alytus, 1997-02-14.
  Įsigaliojo 1997-12-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1997 m. lapkričio 6 d. įstatymu Nr. VIII-496.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 106-2676.
 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement on cooperation in the field of tourism between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland
  Vilnius, 1997-09-14.
  Įsigaliojo 2001-10-02.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1162.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2001 m. Nr.88-3077.
 20. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo, atliekant asmenų, prekių ir transporto priemonių, vykstančių per Lietuvos ir Lenkijos valstybės sieną keliais ir geležinkeliais, kontrolę
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the cooperation in the controlling of persons, goods and conveyances crossing the Lithuanian - Polish state border by roads and railways
  Vilnius, 1997-09-14.
  Įsigaliojo 2002-08-08.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. balandžio 23 d. įstatymu Nr. VIII-715.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr.43-1170.
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas įsteigti sienos perėjimo punktus Kapčiamiestis - Berznykas ir Varteliai - Vižainis (sudarytas pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on establishment of the border crossing points Kapčiamiestis - Berznyki and Varteliai - Wizajny
  1996-10-16, 1997-12-22.
  Įsigaliojo 1997-12-24.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ –  1998 m. Nr. 5-76.
 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl asmenų perdavimo ir priėmimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland concerning readmission and admission of persons
  Varšuva, 1998-07-13.
  Įsigaliojo 2000-01-08.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. VIII-1413.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 103-2957.
 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on cooperation in the fields of culture, education and science.
  Vilnius, 1998-12-17.
  Įsigaliojo 2000-01-05.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1393.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2000 m. Nr. 29-809.
 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl žemės sklypo suteikimo nuosavybėn neatlygintinai
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland regarding transfer of the land plot
  Varšuva, 1999-03-19.
  Įsigaliojo  1999-03-19.
 25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl konsulinės pagalbos Maroko Karalystėje (sudarytas pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on consular assistance in the Kingdom of Morocco
  1999-12-14 ir 2000-01-24.
  Įsigaliojo 2000-09-09.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 592.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2000 m. Nr. 71-2091.

  25.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl konsulinės pagalbos Maroko Karalystėje Protokolas
  Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on consular assistance in the Kingdom of Morocco
  2000-10-31.
   
 26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl konsulinės pagalbos Tuniso Respublikoje (sudarytas pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on consular assistance in the Republic of Tunisia
  1999-12-14 ir 2000-01-24.
  Įsigaliojo 2000-09-09.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 591.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2000 m. Nr. 71-2092.

  26.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl konsulinės pagalbos Tuniso Respublikoje Protokolas
  Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on consular assistance in the Republic of Tunisia
  2000-10-31.
   
 27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl konsulinės pagalbos Alžyro Liaudies Demokratinėje Respublikoje (sudarytas pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on consular assistance in the Democratic and Popular Republic of Algeria
  1999-12-14 ir 2000-01-24.
  Įsigaliojo 2000-09-09.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 593.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2000 m. Nr. 71-2090.

  27.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl konsulinės pagalbos Alžyro Liaudies Demokratinėje Respublikoje Protokolas
  Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on consular assistance in the Democratic and Popular Republic of Algeria
  2000-10-31.
   
 28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos įvykus katastrofoms, gaivalinėms nelaimėms bei kitiems ypatingiems atsitikimams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on mutual support in the event of natural calamities and large - scale accidents
  Varšuva, 2000-04-04.
  Įsigaliojo 2003-08-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 5 d. įstatymu Nr. VIII-1806.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2000 m. Nr. 80-2413.
 29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste įgyvendinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the Implementation of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context
  Varšuva, 2004-05-27.
  Įsigaliojo 2004-05-27.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2004 m. Nr. 92-3353.
 30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, dalinių studijų, aukštojo mokslo kvalifikacijų bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the Mutual Recognition of Documents Giving Access to Higher Education and the Recognition of the Periods of Studies, Professional Titles, Scientific Degrees and Degrees in Arts
  Vilnius, 2005-03-09.
  Įsigaliojo 2005-12-01. Netenka galios 2021-02-01, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimui dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 911.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 106-3909.
 31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on Cooperation in Combat against Organized Crime and Other Crimes and Cooperation in the Border Territories
  Vilnius, 2006-03-14.
  Įsigaliojo 2007-07-08.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2007 m. gegužės 17 d. įstatymu Nr. X-1142.
  Skelbtas "Valstybės žinios" - 2007 Nr. 66-2553
 32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the Fund for the Exchange of Youth of Lithuania and Poland
  Plockas, 2007-06-01.
  Įsigaliojo 2007-09-07.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 704.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2007 m. Nr. 81-3329.
 33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių vandenų naudojimo ir apsaugos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on the Cooperation in the Field of Use and Protection of Transboundary Watersources
  Belovežas, 2005-06-07.
  Įsigaliojo 2008-04-03.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 489.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2006 Nr. 72-2698.
 34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on Mutual Protection of Classified Information
  Varšuva, 2008-05-12.
  Įsigaliojo 2009-08-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. gegužės 21 d. įstatymu Nr. XI-270.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ –2009 m. Nr. 73-2961.
 35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo aviacinės ir jūrų paieškos ir gelbėjimo srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on Co-operation in Maritime and Aeronautical Search  and Rescue
  Vilnius, 2009-10-19.
  Įsigaliojo 2013-02-07.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. 120.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2010 m. Nr. 21-977.
 36. Agreement on the Establishment of the Baltic Functional Airspace Block between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland
  Vilnius, 2012-07-17.
  Įsigalioja 2014-04-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. gruodžio 13 d. įstatymu Nr. XII-49.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2013 m. Nr. 18-889.
 37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl sienos dokumentacijos, kurioje apibrėžiama Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos linijos padėtis
  Vilnius, 2018-02-17.
  Įsigaliojo 2019-12-23.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. lapkričio 8 d. įstatymu Nr. XIII-1616.
  Skelbtas TAR, 2018-12-19, i. k. 2018-20851.

 38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo
  Vilnius, 2020-08-03.
  ​Įsigalioja 2021-02-01.
  Patvirtintas 2020-09-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 999.
  Skelbtas TAR, 2020-12-09, i. k. 2020-26668.