2016 metų I ketvirtis

Sukurta 2016.04.04

Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2016 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR)

Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai

Ministras

1

3.757

Ministro patarėjas

3

1.622

Viceministras

4

2.820

Ambasadorius ypatingiems pavedimams

23 2.223

Patarėjas

3

1.445

Ministerijos kancleris

1

2.948

Generalinis inspektorius

1

2.171

Departamento direktorius

17

2.184

Departamento direktoriaus pavaduotojas 23 1.870

Departamento patarėjas

15

1.657

Skyriaus vedėjas

65

1.582

Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje

2 1.544

Skyriaus patarėjas

17

1.521

Pirmasis sekretorius

28

1.335

Antrasis sekretorius

46

1.122

Trečiasis sekretorius

30

999

Atašė

28

845

Vyriausiasis specialistas

109

1.111

Vyresnysis specialistas

10

927

Specialistas

0

-

Dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

47

786

Vyresnysis specialistas

3

664

Specialistas

2

586

Darbininkas

11

608