Švedija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.09.07 12:29
 1. Prekybos sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės
  Trade agreement between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Sweden
  Vilnius, 1991.10.29
  Įsigaliojo 1991.10.29
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Stokholmas, 1992.03.17
  Įsigaliojo 1992.09.02. Neteko galios 2021-08-29, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Vyriausybės susitarimui dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos nutraukimo
  Skelbta "Valstybės žiniose"- 2011 m., Nr. 117-5508.
  2.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbta TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių keleivių ir krovinių vežiojimų automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden on International Transport of Passengers and Goods by Road
  Vilnius, 1992.07.31
  Įsigaliojo 1992.11.27
  "V.Ž." - 1994 Nr.39
 4. Oro susisiekimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės
  Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden
  Vilnius, 1993.09.09
  Įsigaliojo 1993.09.09
  "V.Ž." - 1994 Nr.39
 5. Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital
  Vašingtonas, 1993.09.27
  Įsigaliojo 1993.12.30
  "V.Ž." -  1994 Nr.17
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden regarding mutual assistance in customs matters
  Vilnius, 1995.01.24
  Įsigaliojo 1995.11.14
  "V.Ž." - 1995 Nr.94
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos-Švedijos ekonominės komisijos įsteigimo (sudarytas notų apsikeitimu)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden on the establishment of the Joint Swedish-Lithuanian Economic Commission (concluded by notification)
  1995.04.06
  Įsigaliojo 1995.04.06
 8. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės per Švedijos Karalystės Valstybinio būsto departamentą dėl Švedijos Karalystės ambasados žemės sklypo Vilniuje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Kingdom of Sweden through the National Property Board on the plot of land for the Embassy of the Kingdom of Sweden in Vilnius
  Vilnius, 1996.12.11
  Įsigaliojo 1996.12.11
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo (sudarytas pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden concerning the abolition of visas (concluded by exchange of notifications)
  Stokholmas, 1997.02.10
  Įsigaliojo 1997.05.01
  "V.Ž." - 1997 Nr.40
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl asmenų grąžinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden on readmission of persons
  Stokholmas, 1997.02.10
  Įsigaliojo 1997.05.24
  "V.Ž." - 1997 Nr.37
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl medicinos pagalbos teikimo laikinai viešintiems asmenims
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden on medical care for temporary visitors
  Vilnius, 1997.10.07
  Įsigaliojo 1998.04.01
  "V.Ž." - 1998 Nr.29
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos kompanijos "Swedish Aviation Development AB" susitarimas dėl konsultacinių paslaugų teikimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Swedish Aviation Development AB on consultancy services
  1998.12.20, 1998.12.30
  Įsigaliojo 1998.12.30
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo jūrų ir aviacinės paieškos bei gelbėjimo srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden on Co-operation in Maritime and Aeronautical Search and Rescue
  Stokholmas, 2002.06.13
  Įsigaliojo 2003.05.31
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr. 54
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės bendradarbiavimo susitarimas ekstremalių situacijų prevencijos, parengties ir jų likvidavimo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden on collaboration within the field of Emergency Prevention, Preparedness and Response Stokholmas, 2003.10.24
  Įsigaliojo 2004.05.28
  Skelbta „V.Ž.“ – 2004 m. Nr. 77
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden concerning the Protection of Classified Information
  Vilnius, 2002.03.21
  Įsigaliojo 2002 m. spalio 1 d.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 97
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų Baltijos jūroje nustatymo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden on the Delimitation of the Exclusive Economic Zones and the Continental Shelf in the Baltic Sea
  Stokholmas, 2014-04-10.
  Įsigaliojo 2014-12-23.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2014 m. spalio 14 d. įstatymu Nr. XII-1226.
  Skelbta TAR, 2014-10-29, i.k. 2014-15097.

 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos nutraukimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Sweden on the termination of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Sweden on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Sudarytas apsikeičiant 2020 m. birželio 18 d. ir 2020 m. rugsėjo 7 d. diplomatinėmis notomis.
  Įsigaliojo 2021-08-29.
  Ratifikuotas 2021 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XIV-477.
  Skelbtas TAR 2021-08-12, i. k. 2021-17448.