JAV

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2023.11.30 17:44
 1. Niujorko Valstijos - Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo programa Tarpusavio supratimo memorandumas
  New York State - Republic of Lithuania International Partnership Program Memorandum of Understanding
  Albany - New York, 1991-10-22
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės investicijų skatinimo susitarimas ("OPIC")
  Investment incentive agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America ("OPIC")
  Indianapolis, 1991-10-28.
  Įsigaliojo  1992-02-07.
  Skelbtas "Valstybės žiniose" 2012 m., Nr. 118-5946.
 3. Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutartis dėl Jungtinių Amerikos Valstijų taikos korpuso programos Lietuvos Respublikoje
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America concerning the program of the peace corps of the United States in the Republic of Lithuania
  Vilnius, 1992-02-07
  Įsigaliojo 1992-02-07
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl santykių plėtojimo prekybos ir investicijų srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America concerning the development of trade and investment relations
  Vašingtonas, 1992-07-06
  Įsigaliojo  1992-11-12
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 Nr. 44
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl vyriausybės pareigūnų išlaikytinių įsidarbinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America relating to the employment of dependants of official government employees
  Sudaryta apsikeičiant notomis 1994-11-21, 1994-12-08.
  Įsigaliojo 1994-12-08.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2012 Nr. 136-6970.

 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės saugumo sutartis dėl saugumo priemonių slaptai karinei informacijai apsaugoti
  Security Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America concerning security measures for the protection of classified military information
  Vilnius, 1995-11-21
  Įsigaliojo  1995-11-21
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 Nr. 99
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America for the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment
  Vašingtonas, 1998-01-14
  Įsigaliojo  2001-11-22
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 Nr. 59
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
  Vašingtonas, 1998-01-15
  Įsigaliojo  1999-12-30
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 Nr. 110
 9. Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Jungtinių Amerikos Valstijų bei Latvijos Respublikos partnerystės chartija
  Charter of partnership among the Republic of Lithuania, the Republic of Estonia, the United States of America and the Republic of Latvia
  Vašingtonas, 1998-01-16
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutartis dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose
  Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
  Vašingtonas, 1998-01-16
  Įsigaliojo  1999-08-26
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 Nr. 59
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ekstradicijos sutartis
  Extradition Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America
  Vilnius, 2001-10-23
  Įsigaliojo 2003-03-31
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 Nr. 15
 12. Lietuvos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl teisėsaugos
  Letter of Agreement on Law Enforcement between the Government of Lithuania and the Government of the United States of America
  Vilnius, 2002-03-29
  Įsigaliojo  2002-03-29
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 Nr. 45
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje teisinio statuso
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America on the Legal Status of an International American School in Vilnius
  Vilnius, 2002-06-14
  Įsigaliojo 2003-09-29
  Registracija JT 2006-02-20 Nr.42399
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 Nr. 97-4322
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas, iš dalies pakeičiantis 2002 m. birželio 14 d. pasirašyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje teisinio statuso 5 straipsnį 
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America amending Article 5 of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America on the Legal Status of an International American School in Vilnius of 14 June 2002
  Sudarytas apsikeičiant notomis 2005-05-24, 2005-05-26
  Įsigaliojo 2005-05-26
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2005-06-16 įstatymu Nr. X-252
  Registracija JT 2007-02-06 Nr. 42399
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 82-2997 (aktuali susitarimo redakcija)
 15. Susitarimas tarp Lietuvos Vyriausybės ir JAV Vyriausybės dėl ginkluotės neperdavimo trečiosioms šalims (sudarytas apsikeičiant notomis)
  Vilnius, 2001-09-11, 2002-11-04
  Įsigaliojo  2002-11-04
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 Nr.111
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo masinio naikinimo ginklų platinimo prevencijos srityje ir dėl gynybos bei karinių santykių plėtojimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America Concerning Cooperation in the Area of the  Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, and the Promotion of Defence and Military Relations
  Vilnius, 2002-10-10
  Įsigaliojo 2003-04-24
  Neteko galios 2017-04-24.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 Nr.49
  16.1. Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas ir pratęsiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo masinio naikinimo ginklų platinimo prevencijos srityje ir dėl gynybos bei karinių santykių plėtojimo
  Protocol to Amend and Extend he Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America concerning Cooperation in the Area of the Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, and the Promotion of Defense and Military Relations
  Vilnius, 2009-11-30
  Įsigaliojo 2010-04-23
  Neteko galios 2017-04-24.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010-04-22 įstatymu Nr. XI-776
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2010 Nr. 60-2963
 17. Lietuvos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl socialinio draudimo pensijų mokėjimo į užsienį (sudarytas apsikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America concerning the U.S. Social Security benefits for Lithuanian citizens residing in Lithuania 2003-01-17
  Įsigaliojo 2003-01-17
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 Nr.8
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl teisėsaugos
  Letter of Agreement on Law Enforcement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America
  Vilnius, 2003-09-30
  Įsigaliojo 2003-09-30
 19. 1998 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos papildomas protokolas
  Additional Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America to the Treaty for the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment of January 14, 1998
  Briuselis, 2003-09-22
  Įsigaliojo 2004-07-13
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 Nr. 77
 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl tam tikrų kultūros objektų apsaugos ir išsaugojimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America on the protection and preservation of certain cultural properties
  Vilnius, 2002-10-15
  Įsigaliojo 2006-08-03
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-03 nutarimu Nr. 409
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006 Nr.91-3562
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo memorandumas dėl Fulbraito (FULBRIGHT) akademinių mainų programos
  Memorandum of understanding between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America on the Fulbright academic Exchange program
  Vilnius, 2008-01-31
  Įsigaliojo 2008-01-31
  Negalioja nuo 2017-03-30
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2008 Nr. 17-582
 22. Protokolas dėl Susitarimo tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl ekstradicijos taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ekstradicijos sutarčiai
  Protocol on the application of the Agreement on Extradition between the United States of America and the European Union to the Extradition Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America
  Briuselis, 2005-06-15
  Įsigalioja 2010-02-01
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006-03-30 įstatymu Nr. X-529
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2006 Nr. 51-1860
 23. Protokolas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutarčiai dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose
  Protocol on the application of the Agreement on Mutual Legal Assistance between the United States of America and the European Union to the Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
  Briuselis, 2005-06-15
  Įsigalioja 2010-02-01
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006-03-30 įstatymu Nr. X-530
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2006 Nr. 51-186
 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl glaudesnio bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America on Enhancing Cooperation in Preventing and Combating Crime
  Vilnius, 2008-10-29.
  Įsigaliojo 2010-07-20.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. gegužės 21 d. įstatymu Nr. XI-268.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2009 m. Nr. 73-2964.
 25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America for Scientific and Technological Cooperation
  Vilnius, 2009-06-22.
  Įsigaliojo 2010-05-19.
  Negalioja nuo 2015-05-19.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. XI-793
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2010 Nr. 60-2965.
 26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo
  Agreement between the Government of the republic of Lithuania and the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement Foreign Account Tax Compliance Act
  Vilnius, 2014-08-26.
  Įsigaliojo 2014-10-07.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1038.
  Skelbtas TAR, 2014-11-11, i. k. 2014-16638.

 27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl galimybės patekti į Lietuvos Respublikoje esančius infrastruktūros objektus ir zonas ir jais naudotis siekiant sustiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America regarding Access to and Use of Facilities and Areas Located Within the Republic of Lithuania for the Purposes of Enhanced Defense Cooperation
  Sudarytas 2015-06-15 ir 2015-06-18 pasikeičiant notomis.
  Įsigaliojo 2015-06-18.
  Neteko galios 2017-02-27.
  Įgaliojimas sudaryti susitarimą pasikeičiant notomis suteiktas LR Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 609.
  Skelbtas TAR, 2017-01-18, i. k. 2017-01062.

 28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos srityje
  Agreement on Defense Cooperation between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America
  Vilnius, 2017-01-17.
  Įsigaliojo 2017-02-27.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2017 m. vasario 14 d. įstatymu Nr. XIII-205.
  Skelbtas TAR, 2017-03-07, i. k. 2017-03714.

 29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo memorandumas dėl Fulbraito akademinių mainų programos
  Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Lithuania and the Governement of the United States of the America on the Fulbright Academic Exchange Program
  Vilnius, 2017-03-30.
  Įsigaliojo 2017-03-30.
  Skelbtas TAR, 2017-04-12, i. k. 2017-06262.

 30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America for Cooperation in Science, Technology and Innovation
  Vilnius, 2018-06-25.
  Įsigaliojo 2019-02-26.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. gruodžio 18 d. įstatymu Nr. XIII-1797.
  Skelbtas TAR, 2019-01-30, i. k. 2019-01370.

 31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl abipusių viešųjų pirkimų gynybos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America concerning Reciprocal Defense Procurement
  Vašingtonas, 2021-12-13.
  Įsigaliojo 2021-12-13. Galioja 10 metų.
  Skelbtas TAR, 2022-01-04 , i. k. 2022-00030.