Šveicarija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2023.08.29 10:38
 1. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos sutartis dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Swiss Confederation on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Vilnius, 1992.12.23
  Įsigaliojo 1993.05.14
  Ratifikuota 1993.03.16 Nr. I-96
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 25
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės sutartis dėl reguliaraus oro susisiekimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Swiss Federal Council relating to Scheduled Air Services
  Vilnius, 1994.07.08
  Įsigaliojo 2001.06.05
  Ratifikuota 2001.05.24 Nr. IX-345
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 73
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Konfederacijos Federalinės Tarybos sutartis dėl abipusio vizų režimo panaikinimo asmenims, turintiems diplomatinius, tarnybinius arba specialiuosius pasus
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Federal Council of the Swiss Confederation on the Mutual Abolition of Visa Requirements for the Holders of Diplomatic, Service or Special Passports
  Vilnius, 1995.10.04
  Įsigaliojo 1995.11.03
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 93
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federacinės Tarybos sutartis dėl neteisėtai esančių asmenų atsiėmimo (Readmisijos sutartis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Swiss Federal Council regarding Readmission of Persons (Readmission Agreement)
  Vilnius, 1996.09.26
  Įsigaliojo 1996.11.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 105
 5. Protokolas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federacinės Tarybos sutarties dėl neteisėtai esančių asmenų atsiėmimo įgyvendinimo
  Protocol on the Implementation of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Swiss Federal Council regarding Readmission of Persons
  Vilnius, 1996.09.26
  Įsigaliojo 1996.11.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 105
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Konfederacijos Federalinės Tarybos sutartis dėl abipusio vizų režimo panaikinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Swiss Confederation on the Mutual Abolition of Visa Requirements
  Bernas, 1997.12.12
  Įsigaliojo 1998.01.11
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 3
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės sutartis dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Swiss Confederation on the Mutual Abolition of Visa Requirements
  Bernas, 1997.12.12
  Įsigaliojo 1998.01.11
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 3
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Swiss Federal Council for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and  on Capital
  Bernas, 2002.05.27
  Įsigaliojo 2002.12.18
  Ratifikuota 2002.10.22 Nr. IX-1145
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 111
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir  Šveicarijos Konfederacijos Federacinės Tarybos pagrindų susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje
  Framework Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Swiss Federal Council concerning the Implementation of the Lithuanian- Swiss Cooperation programme to reduce economic and social disparities within the enlarged European Union.
  Bernas, 2007 m. gruodžio 20 d.
  Neteko galios 2017-12-20.
  Patvirtinta LR Vyriausybės 2008-03-05 d.nutarimu Nr. 215
  Skelbta „Valstybės žinios“, 2008 Nr. 44-1632.
  Įsigaliojo 2008 m. balandžio 24 d. 
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos pagrindų susitarimas dėl antrojo Šveicarijos įnašo atrinktoms Europos Sąjungos valstybėms narėms įgyvendinimo siekiant mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos Sąjungoje
  Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Republic of Lithuania on the Implementation of the Second Swiss Contribution to Selected Member States of the European Union to Reduce Economic and Social Disparities within the European Union
  Vilnius, 2023-05-22.
  Laikinai taikomas nuo 2023-05-22.
  Įsigaliojo 2023-07-12.
  Skelbtas TAR, 2023-06-09, i. k. 2023-11542.